Управлінський консалтинг

Управлінський консалтинг спрямований на поліпшення бізнес-процесів, пошук нових можливостей для розвитку, допомоги в стратегічному плануванні, автоматизацію бізнес-процесів з метою оптимізації часу і трудовитрат. Завдяки нашим експертам Ви можете найбільш ефективно управляти компанією, що сприяє зростанню прибутку, зміцненню позицій на ринку і збільшення числа лояльних клієнтів.

Навіщо вам потрібен управлінський консалтинг?

У сучасному динамічному світі управляти компанією стало складніше через стрімке зростання конкуренції. Тому пропорційно зростає потреба в постійному вдосконаленні процесів управління і стратегічного планування.

Грамотне управління і консалтинг дозволяють виявити і підсилити ваші переваги і допомагють вийти на новий рівень. Пріоритетне завдання для консультантів – скрупульозний аналіз вашої організації з метою допомогти c прийняттям вірних рішень, розробкою і коригуванням стратегічних планів, а потім перевірки їх шляхом фінансового моделювання.

У чому перевага зовнішніх фахівців в порівнянні зі штатними менеджерами?

Погляд досвідченого консультанта в цій сфері завжди виграє inhouse менеджерам, адже динамічність зовнішнього середовища, закриття внутрішніх поточних проблем, мінливі потреби команди – все це вимагає постійної концентрації і оперативного реагування на поточні виклики та можливості. В такому поточному авралі у керівництва часто не вистачає ресурсів для більш детального вивчення проблем, розробки цілей і головне – погляду з боку. До того ж їх судження замилене звичним способом дій, що стали стереотипами. Це і викликає потребу в послугах сторонніх фахівців, що володіють незалежним поглядом і які присвятили себе глибокому вивченню цієї сфери.

Рішення замовити послуги з управлінського консалтингу рано чи пізно приходить до будь-яких власників бізнесу, але прийнявши це рішення раніше ви отримаєте можливість збільшити прибуток, скоротивши кількість непотрібної праці, налагодивши процеси всередині компанії. До того ж, якщо в одних руках зосереджено відразу кілька бізнесів, виникає потреба в тому, щоб налагодити систему управління ними як єдиним об’єктом.

Такий підхід дозволяє використовувати синергію взаємодії, скоротити витрати на управління, підвищити рентабельність капіталу, збільшити прозорість управління і швидкість прийняття рішень.

Наша команда фахівців допоможе підвищити результативність вашої організації за допомогою оптимізації операційних процесів і створення дієвих механізмів контролю витрат і бюджетування.

Корпоративна діагностика

В основу корпоративної діагностики, проведеної консультантами «Консалтинг менеджменту», закладено незалежну експертизу бізнесу та підхід «з усіх боків»: фахівці нашої компанії  мають великий досвід у галузі фінансового аналізу, управлінського консалтингу, аудиту, стратегічного управління компанією, маркетингу тощо. Всі ці знання необхідні для оцінки здоров’я компанії. Крім того, важливим є й той фактор, що в нашій роботі ми використовуємо досвід провідних західних компаній, який багаторазово апробований нами в Україні.

Наші спеціалісти проводять комплексну оцінку організації, бізнес-процесів, роботи персоналу, продуктивності бізнес-процесів.

Завдяки своєчасній діагностиці можна:

 • Поліпшити видимість бренду на ринку
 • Мінімізувати помилки у бізнес-процесах
 • Підвищити ефективність роботи працівників компанії
 • Збільшити прибуток компанії за рахунок правильного розподілу ресурсів

Процес діагностики включає такі етапи:

 • Збір інформації та проведення інтерв’ю
 • Інтерв’ю з ключовими співробітниками компанії
 • Аналіз ключових бізнес-процесів
 • Аналіз фінансової інформації
 • Аналіз логістичної інфраструктури
 • Аналіз інформаційної системи

Розробка операційних та фінансових політик

Для функціонування бізнесу, особливо в умовах швидких темпів розвитку, дуже важливо, щоб усі співробітники дотримувалися чітко регламентованих правил та процедур.

 • Оцінка ефективності систем управління і звітності
 • Розробка системи управлінської та фінансової звітності
 • Розробка облікової політики

Наші консультанти можуть надати послуги з розробки наступних політик та процедур:

 • Розробка фінансової політики, системи аналітики та звітності
 • Розробка облікової політики, а також системи управлінського та фінансового обліку, які необхідні для отримання достовірної та актуальної фінансової інформації для ефективної роботи Компанії. Постановка Технічного завдання для інформаційної системи та впровадження управлінського та фінансового обліку
 • Розробка бюджетної політики та системи управління бюджетуванням
 • Деталізація системи бюджетування до рівня кожного підрозділу і типу бюджету, структуризація ролей учасників бюджетного процесу ЗАМОВНИКА.

Які переваги надає розробка операційних та фінансових політик?

 • Чіткий план дій для фінансових підрозділів ЗАМОВНИКА, який дозволяє всім співробітникам дотримуватися глобальної мети компанії
 • Досягнення фінансової відкритості корпорації для власників (акціонерів, засновників), інвесторів та кредиторів
 • Використання прогресивних методів управління підрозділами компанії
 • Розробка ефективного механізму управління фінансами (фінансового менеджменту) на основі діагностики фінансового стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності корпорації, адекватних ринковим умовам та пошуку шляхів їх досягнення
 • Можливість реально контролювати роботу всіх підрозділів компанії

Оптимізація бізнес-процесів

Результативність кожного бізнесу залежить від того, наскільки ефективно працюють та взаємодіють усі його елементи. Найчастіше діяльність окремих підрозділів орієнтована на рішення своїх завдань, що може викликати проблеми у взаємодії між ними. Наслідки такої відокремленості можуть бути різними, серед них: погіршення якості та прибутковості, збільшення витрат, затримки, збої тощо.

Одним зі способів вирішення подібних проблем є виділення, опис та вдосконалення бізнес-процесів.

Етапи оптимізації бізнес-процесів:

 • Підготовка набору рішень щодо оптимізації з урахуванням специфіки та потреб
 • Планування та запуск, залучення ресурсів для реалізації
 • Детальна діагностика діяльності для виявлення особливостей та вразливих місць
 • Підготовка та подальше моделювання бізнес-процесів (їх ідентифікація з урахуванням специфіки галузі, навчання керівництва та співробітників)
 • Розробка удосконалень у бізнес-процесах. Оптимізація робіт та операцій у рамках процесів (підвищення якості та ефективності, зниження витрат часу та ресурсів)
 • Встановлення точок контролю діяльності. Організаційні зміни (зміна організаційної структури, інформаційних потоків, впровадження нових методик та інструментів тощо)
 • Технічні та технологічні перетворення (розробка концепцій впровадження нових систем та технологій)
 • Моделювання майбутніх бізнес-процесів, розробка та складання нових бізнес-процесів
 • Впровадження перетворень (створення плану переходу на нові процеси, навчання персоналу, ризик-менеджмент, а також організаційні та технологічні зміни)
 • Створення, впровадження та підтримка системи управління (механізму управління та контролю виконання бізнес-процесів, розробка та впровадження відповідних організаційних перетворень, документації, технологій та інструментів)
 • Аудит реалізації покращень та ефективності роботи нової системи

Оптимізація роботи великих компаній: переваги та результати

Оптимізація бізнес-процесів є особливо важливою для великих гравців, які мають кілька філій. Просувати компанію і при цьому тримати на рівні якість обслуговування, на жаль, не вдається. Займатись оптимізацією бізнес-процесів необхідно постійно, щоб не допустити загального занепаду підприємства. Оптимізація дає такі плоди:

 • Чітка спрямованість на поставлені цілі та завдання
 • Підвищення ефективності за рахунок зменшення витрат часу та ресурсів
 • Налагодження ефективної взаємодії між організаційними елементами та використання спільних ресурсів
 • Велика чіткість, прозорість та керованість
 • Полегшення роботи та згладжування гострих кутів при інтеграції нових методів та інструментів
 • Зростання керованості. У організаціях, де регулярно проводиться оптимізація, співробітники краще розуміють місію та завдання, що стоять безпосередньо перед ними, а також їх важливість, покращуючи функціонування
 • Підвищується якість продукції та послуг, дозволяючи залучити клієнтів та утримати старих.

Розробка бізнес плану і оцінка компанії

Аналіз та розробка бізнес-планів компанії є ключовим етапом перед запуском бізнесу, від якого залежить подальший успіх усієї роботи. Планування бізнесу на рік, два, 5 років дуже важливе, оскільки дає зрозуміти можливості та перспективи розвитку.

Наші фахівці покажуть на цифрах усі переваги вкладень коштів інверсорів, їхню окупність та потенційні фінансові результати.

Основними етапами розробки бізнес-плану є:

 • Запуск проекту
 • Збір, обробка та аналіз інформації
 • Розробка ключових розділів бізнес-плану та побудова фін моделі
 • Складання фінального бізнес-плану

Навіщо потрібна підготовка бізнес-плану та оцінка компанії?

 • Бізнес-планування та оцінка бізнесу показує інвесторам, як компанія збирається використовувати вкладені кошти та отримувати від них дохід
 • Допомагає оцінити перспективи проекту і вже на початковому етапі виявити підводні камені, з якими має зіткнутися і які можуть перешкодити реалізації задуманого
 • Знайти та обґрунтувати аргументи на користь доцільності реорганізації існуючого підприємства чи створення нового
 • Визначити перспективні ринки збуту продукції та оцінити, яке місце на них посідає Ваша компанія
 • Оцінити витрати компанії на виробництво та збут продукції. Порівняти витрати з цінами, за якими будуть реалізовуватися товари чи послуги та визначити потенційну прибутковість товарів та послуг
 • Детально проаналізувати та оцінити фінансово-матеріальне становище ЗАМОВНИКА
 • Діючий бізнес використовує план, щоб визначити, наскільки реальним є досягнення стратегічних і тактичних цілей, поставлених перед компанією, оскільки планування найчастіше є ключовим фактором, що впливає на зростання та успіх підприємства.

Ми з радістю проведемо з вами зустріч-знайомство та первинну консультацію з питань розробки бізнес плану і оцінки компанії

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ - ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Залиште свої дані, та питання яке Вас цікавить — наш спеціаліст зателефонує Вам!