Юридичні послуги

Наша компанія надає повний спектр послуг з реєстрації, перереєстрації та припинення діяльності суб’єктів володіння, громадських об’єднань, в тому числі представництв іноземних суб’єктів володіння.

Ми можемо тимчасово взяти на себе функції виконавчого органу вашої компанії, розробити внутрішні політики, провести due diligence, а також здійснити комплекс інших заходів, убезпечити вашу компанію від порушень законодавства.

Наша компанія надає послуги реєстрації юридичних осіб, а також інші супутні послуги в сфері організації та ведення бізнесу в Україні, в числі яких:

 • Консультування з питань ведення бізнесу в Україні та вибору найбільш підходящої організаційно-правової форми підприємництва
 • Реєстрація юридичних осіб та представництв, іноземних компаній в Україні
 • Підготовка установчих документів і різного роду договорів
 • Консультування з питань інвестування в Україну, валютного контролю і регулювання
 • Отримання ліцензій на здійснення підприємницької діяльності на території України
 • Відкриття банківських рахунків
 • Надання послуг перереєстрації компаній – реорганізація існуючих компаній в інші організаційно-правові форми
 • Підготовку та організацію проведення зборів акціонерів/учасників
 • Консультування з питань корпоративного управління та захисту прав акціонерів
 • Консультування з питань оподаткування і дотримання трудового законодавства
 • Представництво інтересів в державних і регуляторних органах, судах всіх юрисдикцій

Юридичні послуги із супроводу бізнесу

Компанія «Консалтинг менеджмент» надає юридичні послуги з розробки різних правових документів і договірного супроводу комерційної діяльності підприємств.

 • Розробка і складання різного роду правових документів
 • Участь в переговорах від імені замовника
 • Проведення правової експертизи документів

В рамках даного напрямку юристи компанії надають такі послуги:

Розробка, оформлення, редагування Договорів, угод , що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та громадянами:

 • Трудові контракти
 • Договори на управління
 • Договори на надання послуг
 • Договори позики
 • Договори купівлі-продажу
 • Інвестиційні договори
 • Договори комісії
 • Договори оренди
 • Договори позики
 • Договори будівельного підряду
 • Агентські угоди
 • Договори франчайзингу
 • Зовнішньо-комерційні контракти, дистриб’юторські угоди
 • Участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та громадянами, супроводження процедури укладення та підписання цих договорів, присутність при переговорах. Надання допомоги щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкування за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань

Досудове врегулювання та судові суперечки:

 • Представлення, захист та відстоювання у встановленому порядку інтересів ЗАМОВНИКА в судових органах всіх інстанцій
 • Приймання участі у розгляді питань щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, що є на балансі господарства, та вживання спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості
 • Підготовка матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції, послуг та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживання заходів щодо відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ
 • Допомога з організації та здійсненні контролю за дотриманням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції, товарів і послуг за кількістю та якістю, проведення інструктажу працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та реагування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, створення висновку щодо законності списання матеріальних цінностей
 • Організація та ведення претензійної роботи з контрагентами ЗАМОВНИКА у зв’язку з невиконанням ними своїх договірних зобов’язань
 • Створення проектів позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, відзивів та заперечень, претензійних вимог, а також інших окремих процесуальних документів
 • Створення проектів скарг для адміністративного оскарження рішень податкових органів та інших контролюючих органів прийнятих щодо ЗАМОВНИКА

Ліцензування, авторські та суміжні права:

 • Реєстрація товарних знаків (логотипів)
 • Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності
 • Надання інших послуг в сфері авторських та суміжних прав.

Надання письмових консультацій:

 • Надання письмових юридичних висновків та консультацій з правових питань
 • Розроблення юридичних обґрунтувань оптимального розміру податкових зобов’язань в залежності від змісту господарських операцій Замовника

Корпоративне право:

 • Створення проектів статутних документів, розробка, реєстрація змін до статутних документів, внесення змін про діяльність Замовника до державних контролюючих органів
 • Ліквідація підприємства
 • Банкрутство підприємства та всі пов’язані з цим процедури

Розробка та складання різного роду правових документів і договорів:

 • Надання усних консультацій, висновків, довідок з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА
 • Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА
 • Організація систематичного обліку та збереження нормативних актів, що надходять до ЗАМОВНИКА та видаються ним, створення бібліотеки юридичної літератури для ЗАМОВНИКА
 • Проведення консультування працівників ЗАМОВНИКА з правових питань.

Інше:

 • Представлення у встановленому порядку інтересів ЗАМОВНИКА в державних, правоохоронних, контролюючих та інших органах, підприємствах, установах з питань захисту інтересів Замовника
 • Приймання участі у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності Замовника
 • Аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві (з виїздом ВИКОНАВЦЯ або залучених фахівців на підприємство ЗАМОВНИКА)
 • Проведення навчального курсу та семінарів правової підготовки колективу або окремих працівників ЗАМОВНИКА щодо їх прав, обов’язків та тактики поведінки у взаємовідносинах з представниками контролюючих органів за узгодженою з Замовником програмою або з інших питань, які цікавлять ЗАМОВНИКА

Трудові спори: Україна

Діяльність нашої компанії зосереджена в Україні – отже, адвокат з трудових спорів в Києві може як прийняти клієнта в офісі, так і провести консультацію в будь-якому зручному місці. Жителям інших міст юридичні консультації з трудових питань надаються при особистій зустрічі в офісі або віддалено в режимі онлайн або по телефону.

Будь-яка консультація з трудових або інших питань проводиться в умовах суворої конфіденційності – тобто, результати бесіди з юристом будуть відомі тільки клієнтові або обом сторонам конфлікту. Інформація третім особам не розголошується

Юридична консультація по судовим спорам в нашій компанії складається з трьох етапів:

 • Юридична консультація. Це перший етап, в ході якого компанія надає усні та письмові консультації щодо питань українського законодавства, що зачіпає податкову, трудову, громадську та господарську сфери діяльності людини або підприємства
 • Участь юриста: супровід клієнта. Послуга включає в себе супровід замовника під час перевірок контролюючих інстанцій: ведення переговорів з конкурентами, вирішення конфліктних ситуацій, оскарження дій органів влади
 • Послуги адвоката. Ми пропонуємо захист інтересів клієнта в суді. В послуги компанії входить: стягнення боргів, захист порушених прав ЗАМОВНИКА та вирішення питань, пов’язаних з працевлаштуванням або діловими суперечками

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ - ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Залиште свої дані, та питання яке Вас цікавить — наш спеціаліст зателефонує Вам!